Ing. Alena Cetkovská

Ing. Alena Cetkovská
  • Kineziologie – metoda ONE BRAIN
  • Systematické (rodinné) konstelace
  • Práce s traumaty
  • Základy NLP (neurolinqvistické programování)
  • Metamorfní technika
  • Moravské květy a Bachovy květové esence 

Mám vlastní praxi od roku 2002 ve Zlíně, kde provázím klienty na jejich cestě k uzdravení, radosti a k životní rovnováze, od prosince 2014 spolupracuji s Centrem Biorezona.

Témata, se kterými ke mne klienti přicházejí, jsou různorodá - vztahy, finance, pracovní, zdravotní  a psychické problémy,  potíže u dětí, příprava na operace a poúrazové stavy, příprava na sportovní soutěže, závislosti, sebevědomí, strachy, fobie a další. 

Při práci využívám různé techniky, např. metodu kineziologie One Brain, systemické konstelace podle Berta Hellingera,  NLP (neurolingvistické programování),  práci s tělem, meditaci a vlastní intuici a zkušenosti.  

V současné době jsem dokončila třídílný seminář u švýcarského lektora André Jacometa na práci s traumaty. Kromě individuálních sezení vedu také prožitkové semináře a semináře systemických (rodinných) konstelací.

Blíže o technikách, kterými pracuji:

Kineziologie - metoda ONE BRAIN

Název této léčebné metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra, ale i přední a zadní mozek dokonale spolupracují.

Ve stresových životních situacích, kterým jsme vystaveni již v prenatálním věku, při porodu, v dětství a v dospělosti se může „odpojit“ až 75% mozku. Vznikají neurologické blokády a s nimi i pocity bezmocnosti, kdy reagujeme na určité situace stále stejně, nikoli však konstruktivně a s nadhledem.  Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, čili zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

Metodou ONE BRAIN lze provést tzv. „odblokování“. Postup je rychlý, jemný a přitom účinný. Buněčná paměť lidského těla eviduje všechny informace v našem životě.

Metoda ONE BRAIN je vhodná pro dospělé i pro děti, s malými dětmi se pracuje většinou přes matku či někoho blízkého. Podmínkou pro úspěšné odstranění problému je odhodlání klienta s tímto problémem skoncovat. Někdy stačí jedna návštěva, někdy je problém složitější a vyžaduje si několikeré odblokování v určitých časových intervalech.

Systemické (rodinné) konstelace

Každý celek je určitý systém - rodina, pracovní kolektiv, organizace, tělo, ...

Tento systém funguje, když v něm panuje rovnováha a jeho zákony. Pokud nějaký článek (člen) tohoto systému není přijat nebo je ze systému vyloučen, zapomenut či zalháván, tak nastává problém v komunikaci a ve vztazích v rámci tohoto systému a někdy i vně tohoto systému. Tento systém se pak snaží, aby se tento člen systému do něho v nějaké formě vrátil. A to tak, že jejich funkci převezme většinou mladší člen systému, který si přivlastní jeho roli a dokonce převezme i jeho pocity. Např. pokud rodinu opustí otec a matka tento fakt nepřijme (nesmíří se s ním), pak zpravidla některé z dětí přebírá roli otce a toto dítě začne mít problém s rodičem, který tuto skutečnost nepřijal. 

V rodinných konstelacích jde o znovunalezení rovnováhy tohoto systému, o navrácení vyloučených a zanedbaných členů systému do původních pozic. To má pak pozitivní dopad na všechny členy tohoto systému.

Metamorfní technika 

Založil ji Gaston Saint-Pierre koncem sedmdesátých let, který se mnoho let zajímal o otázky týkající se transformace a byl si dobře vědom, že ji nelze vyvolat vůlí.

"Metamorfóza je pohyb od toho, kým jsme, k tomu, kým můžeme být a kým ve svém potenciálu jsme." (Gaston Saint-Pierre)

Metamorfní technika vytváří prostředí, které neudává žádný předepsaný směr. V tomto prostředí může životní síla klienta transformovat energetické vzorce. Energie, která se podílela na vytvoření starých vzorců, se uvolní a může být využita k vytvoření nových, jemnějších. Nejde tedy o odstranění poruch, ale o to, dovolit transformaci energetických vzorců, aby proběhla. Jak a v jakém okamžiku se vzorce transformují, je zcela na životní síle toho, kdo sezení dostává.

Při praktickém provádění Metamorfní techniky se praktik dotýká lehkými pohyby chodidel, rukou a hlavy klienta.

Metamorfní technika je vhodná pro každého a pro každou situaci.

Bachovy esence 

Tvoří 38 esencí z květů a rostlin, které ošetřují negativní emocionální stresy a které pronikají naším systémem a zasahují do podvědomé i tělesné hladiny uvědomění. Bachovy esence jsou spojené s textem, s popisem, takže přináší i na vědomé hladině dostatek uvědomění o tom, co se skutečně děje v našich citech. Ošetřují naše traumata z minulosti, které si neseme až do přítomnosti.

Cílem je duševní očista, sebepoznání, harmonický rozvoj a tím i větší stabilita osobnosti.

Bachovy esence můžou sloužit i jako prevence proti tělesným nemocem a jako podpora při odborném ošetřování, ale nemohou je nahradit.

Bachovy esence jsou kontraindikativní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Napište nám

Vyplňte prosím všechny povinné položky označené hvězdičkou. Ozveme se vám hned, jak to bude možné.

Používáme cookies na naší webové stránce, abychom přizpůsobili naše webové stránky vaším zájmům a preferencím.