Proč biorezonance?

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá. Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou. Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté - příčiny onemocnění. Dnes žijeme ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den. Čím víc však tyto možnosti využíváme, tím víc za ně platíme svým zdraví.

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení:

chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u pacientů se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží.

Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

Při terapiích můžeme používat tyto sady:

 1. Základní sada pěti elementů
 2. Alergické zátěže
 3. Psychoenergetická rovnováha Jin&Jang I
 4. Psychoenergetická rovnováha Jin&Jang II
 5. Látková výměna a řídící funkce
 6. Bakterie, viry, plísně
 7. Ekologická zátež a paraziti
 8. Dr. Schumacher sada jedů a karcinogenů
 9. Dr. Schumacher sada alergenů
 10. Očkování, kovy, elektrosmog
 11. Sada degenerované buňky I 
 12. Sada degenrované buňky II
 13. Imunologie a hematologie
 14. Ortopedie
 15. Sportovní medicína
 16. Hormony, neurotransmitery a dědičné toxiny
 17. Ortomolekulární - vitamíny, minerály
 18. Psychosomatika a neurologie
 19. Zuby
 20. Inhalační alergeny
 21. Emoce I
 22. Emoce II
 23. Strachy
 24. Konflikty
 25. Obavy a přesvědčení
 26. Bachovy květy, esence a čakry

Vyvádění chemických látek a těžkých kovů.

Na obrázku jsou nožní a ruční elektrody, na nichž je patrný odvod z těla již během terapie. 

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla!

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení. Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy. Když však na tělo působí příliš těžké zátěže nebo je jich příliš velké množství a to delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou bržděny nebo dokonce blokovány.

Jak metoda funguje?

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. "komplementární medicíny"

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory "školní medicíny".

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance - tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek.

 
Přístroj BICOM optima je certifikován pro zdravotnické použití a je registrován jako zdravotnický prostředek třídy I.

 

 

 

Buňku spolu komunikují

Každá substance má podle své vlastnosti určitou typickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Ta se označuje také jako frekvenční vzorek.

Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky prostřednictvím „světelných blesků“ spolu komunikují (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence. Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami. Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol. Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy. Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde - často také podmíněno dědičností - již nějaká slabina existuje.

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako „zvláštní skládka odpadu“ pro zatěžující látky, pokud jsou vylučující orgány jako např. játra, žlučník, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná. Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj Bicom zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektro smog, amalgám používaný v zubní medicíně, alergeny atd.)

Vlastní tělesná regulace může být tak prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.

Díky tomu bude komunikace mezi buňkami opět probíhat neomezeně. Zátěžové látky budou tak uvolněny a vyloučeny z těla.

Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

Napište nám

Vyplňte prosím všechny povinné položky označené hvězdičkou. Ozveme se vám hned, jak to bude možné.
captcha
Nahrát znovu

Používáme cookies na naší webové stránce, abychom přizpůsobili naše webové stránky vaším zájmům a preferencím.