Nezávislé studie účinnosti

Titulní stránka / Přístroje / Bicom Optima / Roztříděné články / Nezávislé studie účinnosti

Praktické studie

Po více než 25 letech biorezonanční terapie má institut Regumed (výrobce přístroje Bicom) k dispozici nejen velký počet zpráv o případech terapeutů a pacientů, kteří dokládají úspěšné nasazení biorezonanční terapie, ale také početné studie lékařských ordinací a vědeckých prací.

Institut Regumed pro regulativní medicínu je jediný institut, který může v oblasti biorezonanční terapie předložit vědecké práce a studie v tomto rozsahu. Zde Vám předkládáme malý výběr z předložených studií.

Alergie
Dr. med. Peter Schumacher, dětský lékař z Innsbrucku, byl velmi fascinován výsledky získanými ve své praxi s přístrojem Bicom, kdy vedl studii 200 případů závažné Alergie a neurodermatitidy.
 
Výzkum třinácti medicínských indikací
 
Retrolektivní průběžná kohortní studie o účinnosti a toleranci léčby Bicom zkoumající 13 indikací.

Vědecký výzkum byl proveden od března do září 2006 na celkem 626 pacientech za účasti 31 praktikantů na žádost společnosti REGUMED pod vedením Dr. Volkera Rahlfse a Dr. Andrease Rozehnala - IDV (Institut for Data Analysis & Study Planning)

13 indikaci

Byly zkoumány následující indikace:

 • akutní a chronické infekce
 • respirační poruchy
 • kardiovaskulární onemocnění
 • revmatická a autoimunitní onemocnění
 • gastrointestinální poruchy
 • poškození jaterního parenchymu
 • onemocnění ledvin
 • poruchy kosterního a pohybového aparátu
 • endokrinologické poruchy
 • zranění a jejich následky
 • bolest obecně
 • menstruační potíže
 • zubní problémy

Efektivita léčby - výsledky výzkumu

V kombinované analýze všech 13 indikací byla zkoumaná účinnost terapie Bicom vyhodnocena jako „velmi dobrá“ v 53,8% případů, jako „dobrá“ u 26,9% případů. Ve 20 případech (3,7%) byla účinnost posouzena jako „nevyhovující“. V 21 případech (3,9%) nebyla zjištěna žádná účinnost.

Toto celkem pozitivní hodnocení se vztahuje souhrnně na všechny zkoumané údaje bez ohledu na možnou nižší účinnost v rámci dané indikace.

Jiná onemocnění nebyla brána v úvahu. Všichni léčení pacienti v době provádění studie byli průběžně dokumentováni. Jedinou výjimkou byly případy, které nebyly vhodné pro vědeckou dokumentaci. Tyto výjimečné případy musely být zkoumány zvlášť.

Závěr:

Tato studie popisuje léčbu Bicom jako účinnou a dobře tolerovanou terapii pro celou řadu indikací.

Údaje byly zaznamenány v souladu s pokyny pro správnou klinickou praxi (ICH-GCP Guidelines, 1997). (IDV Data analysis and study planning, Dr. Volker W. Rahlfs, C. Stat. (RRS), Certifikát “Biometry in Medicine“ (GMDS), head biometrician Dr. med. Andreas Rozehnal, specialista ve všeobecném lékařství, vedoucí klinického výzkumu, Wessobrunnerstraße 6, D-82131 Gauting)

Hepatická dysfunkce

Dlouhodobá studie náhodného výběru k prověření úspěchů léčení s pacientovými vlastními frekvenčními signály (Bicom) při poruchách funkce jater

Do studie bylo přijato 28 pacientů. Všichni pacienti měli chronická poškození jaterních buněk, které byly minimálně již rok známé a nebyly také medikamentózně léčitelné. 14 pacientů bylo přiděleno do skupiny terapie a 14 pacientů do kontrolní skupiny.

Ohraničený výběr stejně jako vytvoření kódového seznamu se provádělo v ambulanci pro Přírodní léčení Carstenovy nadace Univerzity v Heidelbergu v pracovní skupině prof. MuDr. I. Gerharda. Výsledky: hodnoty GOT

Průměrný pokles aktivity GOT v procentech po 12 týdnech čítal ve skupině Bicom 42% oproti poklesu v kontrolní skupině. Výsledky: hodnoty GPT

Střední hodnota skupiny Bicom byla po 12 týdnech léčení v oblasti normy. V kontrolní skupině nebyla zjištěna žádná normalizace aktivity GPT. Výsledky: hodnoty Gamma GT

Také aktivita Gamma GT dosáhla po 12 týdnech léčení (skupina Bicom) oblast normy. Hodnoty kontrolní skupiny zůstaly oproti tomu prakticky nezměněny.

Úroveň průkaznosti: 1

studie - hepatická dysfunkce
studie - hepatická dysfunkce
Astma

Případový řízený nenáhodný pokus se dvěma skupinami:

213 pacientů léčených Bicomem, 87 pacientů léčených kortikoidy a antialergiky. Pokus proběhl u pacientů s astmatem.

Po šesti měsících byly výsledky léčby klasifikovány takto:

 • Viditelný efekt (bez příznaků astmatu)
 • Zlepšení
 • Účinná (mírný pokles)
 • Neúčinná

Úroveň průkaznosti: 3

 


 
 
Ekzém, atopický ekzém, kopřivka a lupénka
Jednoskupinová studie s jasně definovanými kritérii pro účinnost. Klinická pozorování 79 případů léčby alergických kožních onemocnění pomocí biorezonance

Studie byla poměrně velká, protože se jednalo o 79 pacientů. Jeho součástí byli pacienti s ekzémy, atopickou dermatitidou, kopřivkou, vyrážkou a lupenkou.

Účinnost byla hodnocena pomocí čtyřbodové stupnice. Roční soustavné období je nadprůměrně dlouhé a zvyšuje objektivitu výsledků v rámci medicínské studie založené na důkazech.

studie - kozni

Dr. Du Xia, Liu Yuanxia, Yang Jinzhi: klinická pozorování 79 případů léčby alergických kožních onemocnění pomocí biorezonance, čínský časopis Praktické lékařství, 4. ročník, 3. března 2005 (certifikovaný překlad)

Výsledek: Vyléčeno bylo 74,7% pacientů. Viditelný účinek byl pozorován u 89,9% sledovaných případů.

Úrovneň průkaznosti: 5

Existují další studie v dané oblasti léčby alergie. Vyjímečnost těchto studií je v tom, že byly provedeny v Číně ve státních nemocnicích s velkým počtem pacientů, a přesto nejsou zmíněny v databázi PubMed. Výsledky u evropských pacientů by se mohly mírně lišit.

 

Diplomové práce

Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

více informací zde

 

Certifikáty

cert bbccert bicom mcert bicom

 

 

 

 

  Napište nám

  Vyplňte prosím všechny povinné položky označené hvězdičkou. Ozveme se vám hned, jak to bude možné.
  captcha
  Nahrát znovu

  Používáme cookies na naší webové stránce, abychom přizpůsobili naše webové stránky vaším zájmům a preferencím.