Eva Dvořáková

Eva Dvořáková

Nekonvenční přístupy ke zdraví mi byly blízké již od rané dospělosti, kdy jsem za sebe plně převzala zodpovědnost. Vedly mě k tomu hlavně celoživotní potíže s atopickým ekzémem, se kterým si klasická medicína nevěděla rady. Přes detoxikaci bylinami a nekonečné testování různých přírodních mastí jsem se před deseti lety dostala právě k biorezonanci, která mě zaujala svou efektivitou. V kombinaci s několika životními změnami se podařilo celotělový problém zvládnout. Přírodní cestou jsme s mužem šli i po narození našich dvou synů, kdy u nás nacházela uplatnění hlavně homeopatie a autopatie. Každý projev nemoci ve mně probouzel touhu pátrat hlouběji po možné příčině a její souvislosti s probíhajícími procesy v našich tělech.

Do Biorezony nás přivedly potíže mého muže s imunitou, které trvaly roky a postupně se stupňovaly. Po několika návštěvách se dostavily velmi příjemné výsledky, díky kterým se do naší rodiny opět vrátil život. Myšlenka pomáhat lidem formou alternativní medicíny, o které jsem v průběhu rodičovské dovolené snila, se pomalu začala v mém životě zhmotňovat. Dostala jsem možnost vyzkoušet Bicom na vlastní kůži, naučit se ho používat a být součástí inspirativního týmu terapeutů v Biorezoně.

Je nádherné pozorovat klienty, v kterých frekvenční terapie dokáže rozproudit energii a otevřít cestu k uskutečňování dalších kroků a změn ve svém životě. Je to jeden z možných dílků mozaiky tvořící dokonalý obraz života a každému bych přála tuto možnost vyzkoušet.

Používáme cookies na naší webové stránce, abychom přizpůsobili naše webové stránky vaším zájmům a preferencím.